พาเลทไม้

thumb2

พาเลทไม้
พาเลทไม้เป็นพาเลทที่นิยมใช้กันมากในอุตสาหกรรมการขนส่ง วัสดุที่นำมาผลิตเป็นพาเลทหาได้ง่าย ?แข็งแรง ทนทาน ราคาไม่แพง ใช้ระยะเวลาในการผลิตพาเลทรวดเร็ว ?และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ แต่มักจะมีปัญหาเรื่องเชื้อราในเนื้อไม้ ?ความชื้น แมลง และเสี้ยนไม้ที่จะทำให้ตัวสินค้าเกิดความเสียหายก่อนที่่่จะนำส่งออกไปยังต่างประเทศ ไม้ที่นำมาผลิตเป็นพาเลทอาจเกิดการบิด โก่ง โค้งงอได้ พาเลทไม้มีหลากหลายให้เลือกสามารถเลือกใช้ตามลักษณะการใช้งานและการวางสินค้า
พาเลทไม้มีทั้งหมด ?2 ?แบบคือ
– ? พาเลทไม้แบบไม้คาน จะเข้าได้ ?2 ?ทาง
– ? พาเลทไม้แบบขาลูกเต๋า จะเข้าได้ 4 ทาง
ข้อดีของพาเลทไม้
– ? เป็นสินค้าที่หาใช้ได้ง่าย ระยะเวลาในการผลิตรวดเร็ว
– ? ราคาไม่แพง แข็งแรง ทนทาน สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
– ? รับน้ำหนักสินค้าได้ประมาณ ?1 – 2 ?ตัน
– ? สามารถซ่อมแซมได้ เก็บรักษาดูแลง่าย
ข้อเสียของพาเลทไม้
– ? ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมและปัญหาภาวะโลกร้อน
– ? ปัญหาเรื่องเชื้อราในเนื้อไม้ แมลง ปลวก มอด เสี้ยนไม้ ความชื้น
– ? อาจแตกหรือหักได้เมื่อบรรจุสินค้าที่มีน้ำหนักมากเกินไป
– ? ไม้อาจบิด โก่งหรือโค้งงอได้

ใส่ความเห็น