พาเลทพลาสติก 110x140x10cm

พาเลทพลาสติก 110x140x10cm

110x140x10cm พาเลทสองหน้า พาเลท ลักษณะ one way DYNAMIC LOAD 1000 kg

STATIC LOAD 1500 kg

ใช้ได้เฉพาะโฟร์คลิฟท์

Price: THB0.00

Shipping:THB0.00