พาเลทพลาสติก 80x110x15cm

พาเลทพลาสติก 80x110x15cm

พาเลทสองหน้า One-wayStatic Load = 1000 kg Dynamic Load = 500 kg

Price: THB0.00

Shipping:THB0.00