พาเลทพลาสติก 100x120x15cm

รายละเอียด:

 

ONE WAY  : 100 X 120 X 15 + 1 Cm.

 USAGE      :  SINGLE-FACE, 4 WAYS ENTRY

 WEIGHT      :  approx 17 Kgs. + 1 (COLOR BLACK)

 LOADING   :  3,000  Kgs. STATIC       LOAD  MAX.

                     :  1,000 Kgs. DYNAMIC  LOAD  MAX.

Price: THB0.00

Shipping:THB0.00